Vladimír Fojtík
Marie Heczková
Ilja Lochmann
Roman Michálek
Helena Matyášová
Ludmila Plzáková
Anna Poulová

 
Jana Vavřínková 
 
 

Martin Vydra
Marcela Látalová
Magdaléna Voldřichová
 
 
Miroslav Řehák
Miloslav Študent
Helena Thuriová

Učitelé v ZUŠ Černošice

Černošice
hudební obor
Luboš Fait klarinet
Vladimír Fojtík kytara, komorní hra
Barbora Glosová klavír
Marie Heczková klavír, komorní hra
Michael Jermář, DiS. saxofon, komorní hra
Martin Kusy zobcová flétna
MgA. Lukáš Kuta housle
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
MgA. Helena Matyášová violoncello
Mgr. Roman Michálek, Ph. D. sborový a komorní zpěv
Ludmila Plzáková zpěv, flétna zobcová, PHV, komorní sbor, komorní hra
Zbyněk Polívka, DiS. saxofon, klarinet
Mgr. Anna Poulová, DiS. housle, lidová kapela, HN
Vojtěch Racek, DiS. klavír
Marie Semínová, DiS. klavír 
MgA. Jana Vavřínková housle, viola, komorní hra, HN
Martin Vydra, DiS. sólový zpěv, sborový zpěv, sbormistr TLN
taneční obor
Anna Wollemannová, DiS. taneční pedagog
Vladimír Jelínek korepetice
Mgr. Marcela Látalová taneční pedagog
Mgr. Magdaléna Voldřichová taneční pedagog
Martin Vydra, DiS. korepetice
výtvarný obor
MgA. Ivan Látal výtvarný pedagog
MgA. Hana Poislová výtvarný pedagog
MgA. Barbora Šimková Tichá výtvarný pedagog
nepedagogičtí pracovníci
Jana Balousová hospodářka
Mevlida Mehič  úklidRudná
hudební obor
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Alena Mazáková, DiS. klavír
Markéta Močičková, DiS. klavír
Julie Panenková, DiS. hudební nauka
Mgr. Miroslav Řehák, dipl. um. housle, komorní hra
Mgr. et MgA. Miloslav Študent kytara, komorní hra
Helena Thuriová klavír, komorní hra
výtvarný obor
MgA. Barbora Šimková Tichá výtvarný pedagogVšenory
hudební obor
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Mgr. Anna Poulová, DiS. housle, hudební nauka
Vojtěch Racek, DiS. klavír
Vladimíra Šefrnová klavír, komorní hra

Při ZUŠ působí několik souborů:

Hudební obor:

Dívčí sbor Chorus Puellaris, sbormistr Roman Michálek
Dětský pěvecký spor Tutte le Note, sbormistr Martin Vydra, samostatný web: www.tuttelenote.cz
ZUŠ banda, umělečtí vedoucí Anna Poulová, Michael Jermář
Crescendo Bando, umělecký vedoucí Zbyněk Polívka

Taneční obor:

Folklorní soubor Pramínek, umělecká vedoucí Marcela Látalová, samostatný web: www.praminekcernosice.cz

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory