Ilja Lochmann
Miroslav Řehák
Miloslav Študent
Helena Thuriová
 
 

Učitelé Rudná

Třída v Rudné
hudební obor
MgA. Ester Godovská klavír
Ilja Lochmann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Markéta Močičková klavír
Julie Panenková, DiS. hudební nauka
Mgr. Miroslav Řehák, dipl. um. housle, komorní hra
MgA. Miloslav Študent kytara, komorní hra
Helena Thuriová klavír, komorní hra
výtvarný obor
MgA. Barbora Tichá výtvarný pedagog

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory