Vladimír Fojtík
Marie Heczková
Ilja Lochmann
Roman Michálek
Zdeněk Páleníček
Ludmila Plzáková
Pavlína Tomášová
Jana Vavřínková (vlevo)
Alena Veretina
Marcela Látalová
zleva: Hana Poislová
 a Iveta Plná

Učitelé Černošice

Třída v Černošicích
hudební obor
Fojtík Vladimír kytara, komorní hra
Heczková Marie klavír, komorní hra
Lochmann Ilja flétna příčná a zobcová, komorní hra
Kuta Lukáš

Páleníček Zdeněk MgA.
housle

klavír, komorní hra
Plzáková Ludmila zpěv, flétna zobcová, PHV, komorní sbor,
komorní hra
Poulová Anna lidová kapela
Tomášová Pavlína flétna zobcová, lesní roh, saxofon, komorní hra, komorní sbor
Vavřínková Jana MgA. housle, viola, komorní hra, HN
Veretina Alena klavír, komorní hra
Michálek Roman Ph.D. komorní hra
taneční obor
Látalová Marcela Mgr. taneční pedagog
Jelínek Vladimír
Vydra Martin DiS.
korepetice
korepetice
výtvarný obor
Látal Ivan MgA. výtvarný pedagog
Plná Iveta MgA. výtvarný pedagog
Poislová Hana MgA. výtvarný pedagog
nepedagogičtí pracovníci
Balousová Jana hospodářka
Mehič Mevlida úklid© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory