Vladimír Fojtík
Marie Heczková
Ilja Lochmann
Roman Michálek
Zdeněk Páleníček
Ludmila Plzáková
Pavlína Tomášová
Jana Vavřínková (vlevo)
Alena Veretina
Marcela Látalová
zleva: Hana Poislová
 a Iveta Plná

Učitelé Černošice

Třída v Černošicích
hudební obor
Vladimír Fojtík kytara, komorní hra
Marie Heczková klavír, komorní hra
Michael Jermář saxofon
MgA. Lukáš Kuta housle
Ilja Lochamann flétna příčná a zobcová, komorní hra
Mgr. Roman Michálek, Ph. D. komorní hra
MgA. Zdeněk Páleníček klavír, komorní hra
Ludmila Plzáková zpěv, flétna zobcová, PHV, komorní sbor, komorní hra
Zbyněk Polívka, DiS. saxofon, klarinet
Bc. Anna Poulová lidová kapela, hudební nauka
Vojtěch Racek klavír
MgA. Nina Sivošová flétna zobcová, klarinet
Bc. Pavlína Tomášová lesní roh, saxofon, komorní soubor
MgA. Jana Vavřínková housle, viola, komorní hra, HN
Bc. Alena Veretina klavír, komorní hra
taneční obor
Alena Dittrichová taneční pedagog
Vladimír Jelínek korepetice
Mgr. Marcela Látalová taneční pedagog
Martin Vydra, DiS. korepetice
Anna Wollemannová taneční pedagog - t. č. na mateřské dovolené
výtvarný obor
MgA. Ivan Látal výtvarný pedagog
MgA. Hana Poislová výtvarný pedagog
MgA. Barbora Tichá výtvarný pedagog
nepedagogičtí pracovníci
Jana Balousová hospodářka
Mevlida Mehič  úklid


Při ZUŠ působí několik souborů:

Hudební obor:

Dívčí sbor Chorus Puellaris, sbormistr Roman Michálek
Dětský pěvecký spor Tutte le Note, sbormistryně Jana Egemová
Jazzové uskupení Second Band, umělecká vedoucí Pavlína Tomášová

Taneční obor:

Folklorní soubor Pramínek, umělecká vedoucí Marcela Látalová
© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory