Taneční obor


Rozvrh taneční oboru ve šk. r. 2021/22

pondělí
 • 14.15 – 15.45 1. roč. (tanečně-pohybová průprava), vyučuje A. Wollemannová, sál Vráž
 • 15.50 – 16.35 Hrajeme si pohybem (4 roky) (tanečně-pohybový předpřípravný kurz), vyučuje A. Wollemannová, sál Vráž
 • 16.35 – 18.05 3. - 4. roč. (současný tanec), vyučuje A. Wollemannová, sál Vrá
 • 17.20 – 18.50 1. – 2. roč. II. cyklu (současný tanec), vyučuje M. Voldřichová, Sokol

úterý
 • 14.15 – 15.00 1. roč. (lidový tanec – soubor Pramínek), vyučuje M. Voldřichová, sál Vráž
 • 15.05 – 15.50 2. roč. (lidový tanec – soubor Pramínek), vyučuje M. Voldřichová, sál Vráž
 • 15.55 – 16.40 Přípravka 1 (5 let) (tanečně-pohybová průprava), vyučuje M. Voldřichová, sál Vráž

středa
 • 14.15 – 15.00 Přípravka 2 (6 let) (tanečně-pohybová průprava), vyučuje M. Voldřichová, sál Vráž
 • 15.45 – 17.15 2. roč. (současný tanec), vyučuje A. Wollemannová, sál Vráž
 • 17.15 – 18.45 5. – 7. roč. (současný tanec), vyučuje A. Wollemannová, sál Vráž

čtvrtek
 • 17.30 – 19.00 1. – 3. roč. II. cyklu (současný tanec), vyučuje M. Voldřichová, Sokol

pátek
 • 14.15 – 15.00 3. – 4. roč. (lidový tanec – soubor Pramínek), vyučuje M. Látalová, sál Vráž
 • 15.15 – 16.25 5. – 7. roč. (lidový tanec – soubor Pramínek),  vyučuje M. Látalová, sál Vráž
 • 16.35 – 18.05 1. – 4. roč. II. cyklu (lidový tanec – soubor Pramínek),  vyučuje M. Látalová, sál Vráž
Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou mírně měnit dle potřeb nácviku s muzikou Pramínku.

 • Anna Wollemannová vyučuje předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem, současný tanec 1. – 7. ročníku
 • Magdaléna Voldřichová vyučuje přípravku 1, 2, lidový tanec 1. – 2. ročníku, současný tanec II. cyklu
 • Marcela Látalová vyučuje lidový tanec 3. – 7. ročníku I. cyklu, 1. – 4. ročníku II. cyklu
ZDE najdete doporučení, jak děti obléknout do tanečního oboru, případně, kde vše nakoupit. 

Výuka probíhá výhradně v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy (MAPA), hodiny současného tance II. cyklu probíhají v podkrovní tělocvičně Sokola Černošice.

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE

FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory