Taneční obor


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Datum přijímacího řízení bylo stanoveno na pondělí 25. 6. 2018 od 16.15 do 17.30

Přijímací řízení bude probíhat v kulturním sále na Vráži (Mokropeská 2027/1, mapa), kde taneční obor momentálně sídlí.

Řízení bude probíhat cca 30 min. bez přítomnosti rodičů,
doporučujeme přinést si úbor na převlečení (pro děvčata trikot/legíny, pro chlapce kraťasy/tepláky a triko), piškoty nejsou nutné, děti pracují bosy.
Nyní vám bohužel nejsme schopni říct v jakých dnech či časech se výuka bude v příštím roce pořádat. Rozvrh je tvořen v srpnu na základě možností kulturního sálu, který je Města Černošice (nejsme jediní nájemci) a především pak s ohledem na časové možnosti ostatních dětí. Tancujeme po celý týden, přičemž páteční hodiny patří lidovému tanci v souboru Pramínek.

Nabízíme:
1.Hrajeme si pohybem
 • kurz je určen pro děti od 4 let
 • je vyučován ve spolupráci se spolkem Rodiče dětem - Černošice a ZUŠ Černošice
 • kurz trvá 45 min. a děti se v něm hravou formou seznamují s pohybem, hudbou a tvořivostí
 • kurz bude otevřen v případě dostatku zájemců (alespoň 5)
 • pololetní kurzovné činí 1000 Kč/os
 • do kurzu přijímáme děti bez přijímacího řízení

2. Přípravné oddělení
 • přípravné oddělení je určeno dětem od 5 let
 • přípravka je již plnohodnotnou součástí studia I. cyklu tanečního oboru
 • hodina trvá opět 45 min. a prohlubují se veškeré dovednosti z kurzu (pro přihlášení do přípravného odd. není povinností absolvovat kurz Hrajeme si pohybem)
 • informace o úplatě za vzdělání najdete na ZDE
 • do přípravného oddělení jsou děti přijímány na základě přijímacího řízení

3. Vyšší ročníky TO, soubor Pramínek a lidová muziky
 • přijímáme děti i do vyšších ročníků tanečního oboru a do Folklorního souboru Pramínek
 • přijímáme také děti i dospělé do lidové muziky Folklorního souboru Pramínek
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

Sledujte web Pramínku, kde najdete pozvánky na aktuální akce.

ROZVRH NA ŠK. ROK 2017/18
Pondělí
Hrajeme si pohybem  13.30- 14.15
Přípravka 1                 14.25- 15.10
Přípravka 2                 15.15- 16.00
II. cyklus                      16.15- 17.30

Úterý
2. roč. - Pramínek        14.00- 15.10
3. roč.                          15.15- 16.25

Středa
2. roč.                            14.00- 15.10
1. roč.                            15.20- 16.50            
4. -5. roč.                       17.00-18.15

Pátek
3. roč.                            14.00-15.10
4. -5. roč.                      15.15- 16.25
II. cyklus                        16.30- 18.00
Kurz Hrajeme si pohybem, Přípravku 1, 2 a středeční hodinu 2. ročníku povede Anna Wollemannová Vinterová.
Upozorňujeme, že páteční časy zkoušek se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

Výuka probíhá v kulturním sále na Vráži, Mokropeská 2027/1, vchod vedle obchodu Bambule, sál se nachází v suterénu budovy

VLASTNÍ WEBOVÉ STRÁNKY PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
FACEBOOKOVOU STRÁNKU PRAMÍNKU MŮŽETE NAVŠTÍVIT ZDE
 


Historie a poslání tanečního oboru

V roce 1986 byl při LŠU vedle stávajících oborů otevřen i taneční obor. Pedagogem se stala Mgr. Marcela Látalová, která několik let před tím vedla kurzy pohybové a taneční výchovy při MěKS na Vráži.

Děti z těchto kurzů spolu s novými zájemci pokračovaly ve výuce a vytvořily základ tanečního oddělení LŠU. Od té doby se každoročně otvírá přípravné oddělení tohoto oboru pro děti od 5 let, které zde mohou školu navštěvovat ve dvou cyklech (celkem 11 i více let) až do své dospělosti. Dnes těm nejstarším je 22 let.

Nedílnou součástí a motivací taneční výuky je hudební doprovod – korepetice.

V počátcích velmi citlivě a s velkým zaujetím doprovázel Miloš Krása, později zkušená korepetitorka Hana Polívková. Dnes v tomto tvořivém duchu pokračují Martin Vydra, DiS. a Vladimír Jelínek.
Ve výuce se zaměřujeme na současný a lidový tanec. Důraz je kladen důraz na spontánní taneční projev dětí, jejich improvizaci, na vztah k hudbě, výtvarnému cítění, slovu a přírodě. Snaha pedagoga je rozvíjet osobitým způsobem tvůrčí schopnosti, fantazii dětí a propojovat je se současným pohledem na svět i s jeho problémy.

Protože je lidová hudba a tanec dětem velmi blízký, rády zpívají a tančí, byl v roce 1999 vytvořen při TO ZUŠ dětský lidový soubor – Pramínek i s lidovou kapelou. Jeho členy se mohou stát všechny děti TO , které mají zájem. Dnes má Pramínek již čtyři věkové skupiny od 6 do 22 let. Zároveň jde o pěknou spolupráci tanečníků s muzikanty. Kapelu vede Anna Poulová, tvoří ji děti i dospělí.

Soubor pravidelně pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a veřejnost doma v Černošicích i jinde v republice.

Téměř každým rokem se pořádá pro děti Letní tvůrčí dílna v Bechyni. Jde o krásné letní setkání plné práce v prostorách středověkého kláštera s velkou zahradou. Děti zde mají prostor jednak pro svou vlastní tvorbu a zároveň se zde připravuje s lidovou kapelou nový program Pramínku a dalších vystoupení TO. Jsou to pro všechny účastníky nezapomenutelné zážitky.

foto © Ivan Látal

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory