O nás

Vítejte v sekci věnované spolku Rodiče dětem - Černošice, z.s. Spolek Rodiče dětem - Černošice z.s. působí při ZUŠ Černošice již od roku 1992. Jeho hlavním posláním je sdružovat všechny rodiče, zákonné zástupce, absolventy, pedagogy, přátele a příznivce ZUŠ Černošice a vytvářet tak platformu, kde se mohou všichni potkat mimo výuku a učební osnovy.

Spolek se snaží finančně a materiálně podpořit aktivity žáků ZUŠ Černošce, a také být nápomocný při žádání o granty. Dále spolek zastřešuje všechna tělesa působící v ZUŠ Černošice, které nemají vlastní právní subjektivitu. Spolek Rodiče dětem - Černošice, z.s. je tu nicméně především pro společné setkávání v příjemném kulturním prostředí a posilování komunity kolem ZUŠ Černošice a v Černošicích vůbec. Naším cílem je rozvíjet v dětech zájem o umění, kterému se učí ve škole, probouzet jejich zájem o Černošice a osobnosti spjaté s regionem a v neposlední řadě stmelovat rodiče, pedagogy a děti, aby se všichni do ZUŠ rádi vraceli, ať už na straně vyučujících, publika nebo organizátorů.

Pokud Vás pár těchto stručných vět zaujalo, budeme rádi, když přijdete mezi nás! Uvítáme do týmu další aktivní členy, kteří mají nápady, co bychom mohli všechno podnikat. Podívejte se do dalších sekcí, kde najdete vše potřebné.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi!
V sekci DOKUMENTY najdete stanovy spolku, přihlášku a informace o příspěvcích.
v sekci KONTAKTY najdete cesty, jak se s námi spojit

NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ FACEBOOK www.facebook.com/rdcernosice

© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory