Smlouvy a veřejné zakázky

dodatek ke smlouvě na svoz a zneškodnění směs. komun. odpadu
nájemní smlouva s Městem Černošice
dohoda o užívání prostor ZŠ Rudná
smlouva o nájmu Černošice
smlouva o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů
dodatek ke sml. izus_GDPR
smlouva s izuš
smlouvy dodávky energií
smlouva - personální agenda
smlouva - odvoz odpady
smlouva - nájem prostor
smlouva - nájem prostor Všenory
smlouva - nájem prostor Rudná
smlouva - nájem prostor 2
smlouva - licence software
smlouva fin. účetnictví
smlouva pojištění
smlouva kupní© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory