NAŠI ŽÁCI ZAZNAMENALI NÁSLEDUJÍCÍ ÚSPĚCHY

šk r. 2018/2019

hudební obor

soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT ČR
komorní hra s převahou dechových nástrojů:
1. místo               Soubor SECOND BAND  

Klavíroklání
1. místo                Andrea Paušová 
3. místo                Vojtěch Kysilka
čestné uznání      Matyáš Hron, Anna Angelisová
  

Soutěžní přehlídka ZUŠ pěveckých sborů vyhlášená MŠM

bronzové pásmo  sbor Tutte Le Notte 


šk r. 2017/2018 okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol

ve hře na dechové nástroje
:
1. místo
s postupem do krajského kola       Jitka Mudrová (zobcová flétna) (v krajském kole 2. místo)
1. místo s postupem do krajského kola       Michaela Pavlová (zobcová flétna) (v krajském kole 3. místo )
1. místo s postupem do krajského kola       David Kraffer (příčná flétna) (v krajském kole čestné uznání)

další ocenění:
1. místa:          Julie Pavlová (zobcová flétna)
                 
        Viktorie Kuchařová (zobcová flétna)
                         Jan Landa   (zobcová flétna)
                         David Kubeš (lesní roh)
                         Anna Růžičková (saxofon)
                         Isabela Suchá (saxofon)  
                         Adam Cejnar (klarinet)                   

2. místo          
Daniel Kraffer (zobcová flétna)
                         Tereza Krausová (zobcová flétna)
3. místo           Ondřej Samek (zobcová flétna)výsledková listina 8. ročníku regionální výtvarné soutěže "Divadlo"
kde se mnozí naši žáci umístili ZDE
šk r. 2015/2016 okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol

v komorní hře s převahou dechových nástrojů
:
1. místo
s postupem do krajského kola       Trio (Júlia Pavlová a Viktorie Kuchařová - zobc. flétna, Helena Semínová  - klavír)

v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů:
2. místo            Duo (Eliška Cejnarová - housle, Ludmila Bruthansová  - housle, viola)
2. místo            Kvarteto (Adam Cejnar - klarinet, Viktorie Kuchařová - housle, Eva Slavická - harfa, Eva Čtyroká – violoncello /ZUŠ Zbraslav/      


šk r. 2015/2016 krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol

v komorní hře s převahou dechových nástrojů
:  
2. místo s postupem do krajského kola       Trio (Júlia Pavlová a Viktorie Kuchařová - zobc. flétna, Helena Semínová  - klavír)


                                  
šk r. 2014/2015 okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol

ve hře na dechové nástroje
:
1. místo
s postupem do krajského kola       Ludmila Rišková (lesní roh)
1. místo s postupem do krajského kola       David Schwarz (saxofon)
1. místo s postupem do krajského kola       Iva Marešová (příčná flétna)
1. místo s postupem do krajského kola       Adéla Tomášová (zpěv)
1. místo s postupem do krajského kola       Marta Batíková (zpěv)

další ocenění:
1. místa:          Julie Pavlová (zobcová flétna)
                 
        Michaela Pavlová (zobcová flétna)
                         Helena Babková           
                        
David Kubeš (lesní roh)
                      
   Klára Stachová (příčná flétna)

2. místo          
Alexandra  Barkerová (zobcová flétna)
3. místo           Anna Růžičková (zobcová flétna)

 

šk r. 2013/2014 krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol

1. místo             Iva Marešová
2 .místo             David Schwarz
3. místo             pěvecké duo Adéla Tomášová a Marta Batíková

NAŠI TANEČNÍCI ZAZNAMENALI NÁSLEDUJÍCÍ ÚSPĚCHY
šk. r. 2014/2015 soutěžní přehlídka tanečních oborů základních uměleckých škol
okresní kolo:
přímý postup do krajského kola s choreografií "Dívčí kola z Jihlavska"
krajské kolo:
přímý postup do ústředního kola s choreografií "Dívčí kola z Jihlavska"
ústřední kolo:
ocenění za autentický jevištní projev
ocenění Mgr. Marcely Látalové a její vynikající pedagogické a tvůrčí práce  
 

NAŠÍ VÝTVARNÍCI ZAZNAMENALI ve šk. r. 2013/2014 následující ÚSPĚCHY

7. ročník regionální soutěže s tématem ABSTRAKCE OKOLO NÁS,
kterou vyhlašuje  Modrý domeček společně se ZUŠ Řevnice

1. místa:             Albert Vokáč
                            Martina Janáčková
                            Albert Moravec 

2. místa:              Amálie Slezáková
                            Johan Čapek
čestná uznání:  
Roman Folk
                            Jan Oliver Slezák


šk r. 2013/2014 okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol

ve hře na smyčcové nástroje (v ZUŠ Roztoky)
:
1. místo
s postupem do krajského kola       A. Poulová (9.kategorie, hra na housle)
1. místo s postupem do krajského kola       J. Ševčík (V.kategorie, hra na housle)
1. místo                                                       J. Farová (1. kategorie, hra na housle)
2. místo                                                       A. Henychová (1. kategorie, hra na housle)

ve hře na klavír (v ZUŠ Dobřichovice):
1. místo s postupem do krajského kola  Natalia Dvořáková
1. místo s postupem do krajského kola  Kryštof Tomsa
1. místo                                                       Ludmila Rišková
1. místo                                                       Anastázie Rišková
2. místo                                                      
Marie Semínová
2. místo                                                      
Emilie Mutombo

ve hře na kytaru (v ZUŠ Roztoky):
1. místo s postupem do krajského kola  David Kraffer
2. místo                                                       Petr Kuděj
2. místo                                                       Petr Freudenfeld

šk r. 2013/2014 krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol

ve hře na smyčcové nástroje (v ZUŠ Mladá Boleslav):
1. místo
             A. Poulová (9.kategorie, hra na housle)
1. místo             J. Ševčík (V.kategorie, hra na housle)

ve hře na klavír (v ZUŠ Nymburk):
3. místo             N. Dvořáková
čestné uznání   Kryštof Tomsa

ve hře na kytaru (v ZUŠ Lysá nad Labem):
čestné uznání  David Kraffer

VÝTVARNÝ OBOR (v ZUŠ Poděbrady):
cena s postupem do ústředního kola soutěžní přehlídky
oddělení FOTO - škola vidění
jednotlivé práce:
Jeden článek                   Sandra Houdková, 14 let
Podzimní Chumelení        Hana Ranšová ,15 let
Smetánka odlétá              Eliška Cejnarová 11 let
Slet Kuliček                      Albert Moravec 9 let
Na Hlavičku                      Jan Drahokoupil, 14 let
Kolik nových pampelišek  Matěj Holubec, 10 let
Labyrinty                         Julie Behenská, 14 let
Vyřazen z boje                 Laura Ttrnková, 11 let
Vícekráska,                     Helena Semínová, 11 let
Veselé Velikonoce           Helena Semínová, 11 let

výtvarná soutěž  „CO SE DĚJE VE VODĚ" v r. 2014
Naši ocenění žáci – umístění v jednotlivých kategoriích


1. místo            
Jan Drahokoupil
1. místo             Lukáš Martínek, FOTO Škola vidění Černošice
3. místo             Rebeka Řeháková, třída Rudná
2. místo             Natálie Kučerová, třída Rudná
2. místo             František Vlček
2. místo             Julie Behenská
3. místo             Jakub Matoušek, třída Všenory 
3. místo             Baruška Čápová, třída Černošice
3. místo             Běla Mourečková
3. místo             Matěj Holubec
3. místo             Hana Protivová
čestné uznání   Eva Mrázková 
čestné uznání   Mikuláš Pater, třída Černošice
čestné uznání   Helena  Semínová
čestné uznání   Eliška Cejnarová
čestné uznání   Marie Janeková

šk r. 2012/2013 krajské kolo Soutěže základních uměleckých škol v komorní hře dechových nástrojů (v ZUŠ Kolín):

2. místo
s postupem do krajského kola       Kvarteto příčných fléten (David Kraffer,Karolína Hubáčková, Ivana Loudová, Monika Ticháčková)
šk r. 2012/2013 okresní kolo Soutěže základních uměleckých škol v komorní hře dechových a smyčcových nástrojů:

1. místo
s postupem do krajského kola       Kvarteto příčných fléten (David Kraffer,Karolína Hubáčková, Ivana Loudová, Monika Ticháčková)
1. místo s postupem do krajského kola       Kvartetu zobcových fléten a Triu zobcových fléten s doprovodem klavíru (Helena Babková, Kristina Pavlovská, A. a L. Riškovy)
1. místo s postupem do krajského kola       soubor Dittersdorf (Anna Poulová, Jan a Jakub Pácalovi)
1. místo s postupem do krajského kola       Baroknímu souboru (Anna Poulová, Jakub Pácal, Veronika Marešová)

NAŠI VÝTVARNÍCI ZAZNAMENALI NÁSLEDUJÍCÍ ÚSPĚCHY

Středočeský krajský úřad vyhlásil v červnu 2012 fotografickou soutěž „Památky Středočeského kraje očima žáků s fotoaparátem.“
10. října byly vyhlášeny výsledky a mezi oceněnými byli dva žáci ZUŠ Černošice výtvarného oboru FOTO.

1. cenu získal Josef František Vávra z Roviny u Karlštejna za snímek zříceniny barokní kaple na Břístevské hůrce.
2. cenu získala Kateřina Boukalová za fotografii židovského hřbitova v Litni.

VÍTĚZNÁ DÍLA BUDOU K NAHLÉDNUTÍ POZDĚJI...


V říjnu 2012 se výtvarníci zúčastnili soutěže Poleťme se včelou  a výtvarná porota mnohé z nich ohodnotila následujícím způsobem:

Kategorie 3-6 let

1. Ella Josefina Kölbersberger, ZUŠ Černošice, třída Všenory

Kategorie 7-10 let

1. Rebeka Řeháková, ZUŠ Černošice, třída Rudná
2. Tom Sebastian Riley, ZUŠ Černošice, třída Rudná

Kategorie 11-15 let

2. Magdalena Zunová, ZUŠ Černošice, třída Rudná
3. Michal Štorek, ZUŠ Černošice, třída Všenory


VÍTĚZNÁ DÍLA BUDOU K NAHLÉDNUTÍ POZDĚJI...


© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory