Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
Ve školním roce 2023/2024 nabízíme studium v oborech: hudební, taneční, výtvarný
Všichni zájemci, o jakýkoliv obor, kterým bude k 1. 9. 2023 5 let a více, musí vyplnit elektronickou přihlášku v systému IZUŠ
Přihlášky lze podávat do 2. 6. 2023

HUDEBNÍ OBOR
minimální věk k 1. 9. 2023:
datum přijímacích zkoušek: 15. 6. 2023, 16.00, ZUŠ Černošice, Střední 403 Černošice
datum příjímacích zkoušek: 12. 6. 2023, 16.00, Spolkový dům Rudná, Školská 591 Rudná
nabídka Černošice: hra na nástroj - klavír, zobcová i příčná flétna, saxofon, klarinet, housle, violoncello, kytara; zpěv - sólový, sborový
nabídka Rudná: hra na nástroj - klavír, zobcová i příčná flétna, housle, kytara
nabídka Všenory: hra na nástroj - klavír, zobcová i příčná flétna, housle
 • přípravná hudební výchova - děti ve věku 6, 7 let
 • hra na nástroj/zpěv a hudební nauka - starší děti
průběh přijímacích zkoušek: uchazeči prochází individuální přijímací zkouškou, zkouší se hudební cítění, pěvecké a rytmické dovednosti, uchazeč zazpívá předem připravenou lidovou písničku, hra na nástroj se nepředpokládá


TANEČNÍ OBOR:
minimální věk k 1. 9. 2023: 5 let, je možno přihlásit i děti starší
datum přijímacích zkoušek: 14. 6. 2023, 15.00 - 16.00, kulturní sál na Černošice - Vráži, Mokropeská 2027/1 Černošice
nabídka:
 • přípravná taneční výchova I - děti ve věku 5 let, výuka 1×týdně
 • přípravná taneční výchova II - děti ve věku 6 let, výuky 1×týdně
 • současný a lidový tanec - děti ve věku 7 let (a starší), výuka 2×týdně 
průběh přijímacích zkoušek: skupina přihlášených cca 20 - 30 min. samostatně na sále s vyučující a klavírní korepeticí, procvičuje se rytmus, zpěv, hudební cítění, pohybové dovednosti, uplatnění fantazie, schopnost spolupráce; úbor na převlečení s sebou (děti tančí bosy)


předpřípravný kurz Hrajeme si pohybem

 • na tento kurz není třeba vyplňovat el. přihlášku, stačí se dostavit v den náboru a vyplnit papírovou přihlášku
 • kurz je pořádán ve spolupráci se spolkem ProTanec, z.s.
 • je určen dětem, kterým bude k 1. 9. 2023 (event. během podzimu 2023) 4 roky
 • jedná se o taneční a pohybovou výchovu pro nejmenší, během které si děti osvojují správné pohybové návyky, prohlubují hudební a estetické cítění, fantazii
 • děti zpívají, cvičí, hýbou se, poslouchají hudbu a společně se připravují na postup do studia v tanečním oboru (viz výše)
 • výuka probíhá 1× týdně
 • datum náboru: 19. 6. 2023, 15.30 - 16.15
 • místo konání: kulturní sál na Vráži, Mokropeská 2027/1 Černošice
 • průběh náboru: skupina přihlášených samostatně na sále s vyučující a klavírní korepeticí, procvičuje se rytmus, zpěv, hudební cítění, pohybové dovednosti, uplatnění fantazie, schopnost spolupráce; úbor na převlečení s sebou (děti tančí bosy)


VÝTVARNÝ OBOR
minimální věk k 1. 9. 2023: 5 let, je možno přihlásit i děti starší
datum přijímacích zkoušek: 13. 6. 2023, 14.00 - 18.00; 15. 6. 2023, 13.00 - 19.00; 16. 6. 2023, 13.00 - 19.00, ZUŠ Černošice, Střední 403 Černošice
datum přijímacích zkoušek: 14. 6. 2023, 13.00 - 19.00, Spolkový dům Rudná, Školská 591 Rudná
nabídka:
 • přípravná výtvarná tvorba - děti ve věku 5 let, výuka 1×týdně
 • přípravná výtvarná tvorba - děti ve věku 6 let, výuka 1×týdně
 • výtvarná tvorba - děti ve věku 7 let (a starší), výuka 1×týdně
průběh přijímacích zkoušek: všichni uchazeči si s sebou přinesou alespoň deset domácích prací, přijímací zkoušky probíhají formou tvorby o délce cca 20 min. a pohovorem
POZVÁNKY POZVÁNKY NA DALŠÍ AKCE, KONCERTY A PŘEHRÁVKY NAJDETE NÍŽE V TABULCE IZUŠ


Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory