Základní umělecká škola Černošice
ZUŠ, Střední ulice 403, 252 28 Čer
nošice
telefon/fax: 251 641 480
mobil: 603 595 592
e-mail: zc.manzes@ecisonrec.suz


Vítejte na webu ZUŠ Černošice


INFORMACE O ČERVNOVÉM PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/23 NAJDETE NÍŽE 

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
  • školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022
  • hromadná výuka začíná od pondělí 5. 9. 2022
  • v hudebním oboru bude probíhat individuální domluva rozvrhu dle instrukcí vyučujících a to od 1. 9. 
  • ve výtvarném oboru je třeba taktéž individuální domluva ohledně zařazení do konkrétních skupin opět od 1. 9. a dále v týdnu od 5. 9.
Rozvrh hudební nauky v Černošicích
vyučující MgA. Jana Vavřínková

1.r. pondělí 14.35-15.20
2.r. pondělí 15.25-16.10
5.r. pondělí 17.05-17.50
3.r. úterý 15.25-16.10
4.r. úterý 17.05-17.50
smíšená skupina 1.-4.r. čtvrtek 14.35 - 15.20 (pro ty, kteří nemohou chodit v čase svého ročníku)

POMŮCKY ZDE

VÝUKA HN J. VAVŘÍNKOVÉ ZAČÍNÁ VE ČTVRTEK 8. 9., OD 12. 9. PROBÍHÁ VÝUKA DLE ROZVRHU

Rozvrh hudební nauky 2022/2023 v Rudné
vyučující Julie Panenková

HN probíhá vždy v pondělí.

PHV a 1. ročník: 13.45 - 14.30
2. ročník: 14.35 - 15.20
3. ročník: 15.25 - 16.10
4. ročník: 16.15 - 17.00
5. ročník: 17.05 - 17.50

Rozvrh hudební nauky 2022/2023 ve Všenorech
vyučující Mgr. Anna Poulová, DiS.

HN probíhá vždy v pondělí.
PHV-1. roč. 15.30 - 16.15
2.-4. roč. pondělí 16.15 - 17.00 

Výuka začne 12. 9. 

Rozvrh tanečního oboru
místo výuky: kulturní sál Černošice Vráž, Mokropeská 2027/1
současný tanec 2.-4. r. II. cyklu: Sokol Černošice, Fügnerova 263

PONDĚLÍ
14.15-15.20 1. roč. (tanečně-pohybová průprava) vyučuje A. Wollemannová
15.30-16.15 Přípravka 1 (5 let, tanečně-pohybová průprava) vyučuje A. Wollemannová
16.25-17.55 4.-5. roč. (současný tanec) vyučuje A. Wollemannová
17.30-19.00 2.-4. roč. II. cyklu (současný tanec) vyučuje M. Voldřichová, Sokol

ÚTERÝ
14.15-15.00 1. roč. (lidový tanec-soubor Pramínek) vyučuje M. Voldřichová
15.00-16.05 2.-3. roč. (lidový tanec-soubor Pramínek) vyučuje M. Voldřichová
16.05-16.50 Hrajeme si pohybem (4 roky, tanečně-pohybový předpřípravný kurz) vyučuje M. Voldřichová

STŘEDA
14.45-15.30 Přípravka 2 (6 let, tanečně-pohybová průprava) vyučuje M. Voldřichová
15.45-17.15 2.-3. roč. (současný tanec) vyučuje A. Wollemannová
17.15-18.45 6. roč.-1. roč. II. cyklu (současný tanec) A. Wollemannová

ČTVRTEK
17.30-19.00 2.-4. roč. II. cyklu (současný tanec) vyučuje M. Voldřichová, Sokol

PÁTEK
14.00-15.05 4.-5. roč. (lidový tanec-soubor Pramínek) vyučuje M. Látalová
15.20-16.50 6. roč.-1. roč. II. cyklu (lidový tanec-soubor Pramínek) vyučuje M. Látalová
17.00-18.20 2.-4. roč. II. cyklu (lidový tanec-soubor Pramínek) vyučuje M. Látalová

Upozorňujeme, že časy pátečních hodin se mohou měnit dle potřeby nácviku s muzikou.

Příjímací řízení na školní rok 2022/2023

Níže uvedení žadatelé vykonali úspěšně přijímací zkoušku, ale z důvodu naplnění kapacity školy, která nesmí být překročena, nemohli být zatím přijati.
Během září mohou ještě nějaká místa vzniknout  a podle charakteru uvolněného místa / HO, VO, TO / bude zaplněno čekatelem. Čekatelé v jednotlivých oborech jsou seřazeni podle úspěšnosti při přijímací zkoušce a podle pořadí budou tedy oslovováni. V TO jsou čekatelé seřazeni dle skupin, které je třeba doplnit.
Pokud mezi čekateli nenajdete jméno svého dítěte, ani jste nedostali mailem rozhodnutí o přijetí, znamená to, že vaše dítě  neprošlo úspěšně přijímacím procesem.
Zákonní zástupci přijatých dětí budou na začátku září osloveni vyučujícím příslušného oboru.
Ludmila Plzáková


Hudební obor Klavír:
Sára Müller
Jasmína Lerchová

Kytara:
Adéla Fiedlerová
Karin Dvořáková

Flétna:
Hynek Katolický
Mariia Kulaková
Filip Costantino


   
Výtvarný obor - Černošice Karel Řezníček
Karla Vaňhátová
Dominika Katolická
Eliáš Rataj


   
Výtvarný obor - Rudná Olívie Kočárníková
Antonie Sorentino
Alžběta Skarlandtová


   
   
Taneční obor Přípravka 1
Beáta Finková
Magdaléna Szutkowská
Barbora Houserová
Tereza Rychlá
Kateřina Hošková
Sára Marečková

1. ročník
Žofie Dvořáková
Mariia Kulaková
Beáta Szutkowská

6. ročník
Jozefína Jenická

3. ročník
Ema Vávrová

Přípravka 2
Dorothea Vávrová
   
   

Naše akce
ZUŠ Černošice se ve školním roce 2020/21 zapojuje do projektu Šablony II z OP VVV


NAVŠTIVTE FACEBOOK SPOLKU PŘI ZUŠ - RODIČE DĚTEM - ČERNOŠICE www.facebook.com/rdcernosice© ZUŠ Černošice
, Střední 403, 25228 Černošice, tel.: 251 641 480, 603 595 592  Pracoviště: Černošice, Rudná, Všenory